11 юли 2021 г. - избори за Народно събрание на Република България

ДО

БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

 

УВАЖАЕМИСЪНАРОДНИЦИ,

С Указ № 130 Президентътна Република България г-н  Румен Радев определи 11 юли 2021 г. за дата за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България. В ход е подготовката на произвеждането на изборитев Република Молдова,закоето  Посолството на Република България в Кишинев и Консулството в Тараклия са активно ангажирани.

Моля, следете интернет-страницата на Централната избирателна комисия(ЦИК)на Република България (www.cik.bg), на която ще бъде публикуванаофициална информация за организацията и провеждането на изборите извън страната, както и интернет страницата на МВнР (www.mfa.bg).

ОчаквамеЦИК даактивира своята интернет страница Електронно заявление за гласуване в избирателна секция извън страната.

Българите в РепубликаМолдова могат да попълват и подават заявлението за гласуване онлайн по реда, определен от ЦИК, тъй като по този начин много бързо се получава потвърждението от ЦИК и при наличие на пропуски или несъответствия в попълнените данни, ще може много по-бързо те да бъдат коригирани от заявителя.

Българските граждани може да подадат и заявление за гласуване на хартиен носител, попълнени лично и саморъчно подписани на място в сградите на Посолството и Консулската служба в Кишинев и Консулството в Тараклия, или да бъдат изпратени по пощата на адресите на Посолството в Кишинев и Консулството в Тараклия.

Образец на заявление за гласуване извън страната, може да намерите на: https://www.cik.bg/bg/decisions/18/2021-05-15 .

Посолството на РепубликаБългария в РепубликаМолдова отправя поканакъморганизациитена българските гражданив Република Молдоваза съдействиев организацията на произвеждането на избори на народни представители за Народно събрание на Република България. 

На Фейсбук-страницата на Посолството на Република България в Република Молдова ще бъде публикувана информация относно организацията на изборите, регистрацията за гласуване и местата, където ще се открият избирателни секции за българските граждани с право на глас, живеещи на територията на Република Молдова.

Кишинев, 20 май 2021 година 

ПОСОЛСТВО на Република България

 

В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

 

Важная информация

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31