Список на документи

Необходими документи за получване на българското гражданство.

За 1 етап- издаване  на удостоверение за български произход

1.     Дубликат на удостоверението  за раждане (заверка: Министерство Юстиции - апостил)
2.    За омъжените жени и лица, които си промениха фамилното - дубликат на удостоверението за сключен брак или дубликат на удостоверението за промяна на фамилното (заверка: Министерство Юстиции - апостил)
3.    Копии на паспорта и вътрешния молдавски паспорт (buletin) (заверка: натариус, Министерство Юстиции - апостил)
4.    1 цветна снимка (3,5 х 4,5) на син фон.
5.    Молба и декларация от Посолството (консулството).
        плащаме в Консулството за легализация 35 евро. (превод на документите вече се прави само на втори етап)

  
 За 2 етап

1.    Дубликат на удостоверението  за раждане  (заверка: Министерство Юстиции - апостил)
2.    За омъжените жени и лица, които си промениха фамилното - дубликат на удостоверението за сключен брак или дубликат на удостоверението за промяна на фамилното  (заверка: Министерство Юстиции - апостил)
3.    Справка за съдимост (заверка: Министерство Юстиции - апостил).
4.    Медицински справки: СПИД, психиатър, венерически болежки. Горните справки се представяват в Министерство на здравоопазването за издаването на общ сертификат. Сертификата се заверява в Министерството на правосъдието (Министерство Юстиции) – апостил. В консулството е необходимо да се донесат и сертификата, и медицинските справки. (Апостил се слага само на сертификата, а медицинските справки остават без апостил)
5.    Копии на паспорта и вътрешния молдавски паспорт (buletin)  (заверка: натариус, Министерство Юстиции - апостил)
6.    4 цветни снимки (3,5 х 4,5) на син фон.
7.   Молба и декларация с молба за получаването на гражданството от Посолството (консулството)
8.    Автобиография  на български език.

        плащаме в Консулството за превод и легализация. Плащането зависи от това, къде правите превод, ако без превод, тогава плащате от 265 до 295 евро (втората сума за тези, който има удостоверение за брак) и от 205 евро +600 лей превод и до 225 евро+700 лей превод (ако има удостоверение за брак). Ако превежда акредитиран преводач, в сумата, платена в консулството влиза и легализация на неговия превод.
_______________________________________________________

Спомогателна информация. Къде могат да се направят справките. Цените са примерни и могат да се променят.
1.Справка за съдимост  .
  Отдел на Министерството на правосъдието на ул. Хънку, №3 - се намира в района на Каса модерна (Casa Moderna)  (по-долу от Сан Сити), надясно във двора  (както ориентир – недалеко се намира противопожарна служба ).
  При себе си трябва да имате: вътрешен молдавски паспорт , копия на молд. паспорт  + чек за плащането за справката на 60 лей. Плаща се предварително в банка (Banca de Economii на улица Пушкин - кажете, че плащате за Справка за съдимост). До бъдете там рано сутринта.

2. Обща медицинска справка. (80-100 лея)
  Дава се в поликлиниката на строителите (проспект на Младежа (бул.Ренаштерий) в платното до Andy’s Pizza) на основаниг на получените предварително три справки:
     а) Сифилис (50-60 лея).
       В центра на кръвопреливането, недалеко от пазара по ул. Докучаева (Телецентр), маршрутна 110, тролейбус 10.
     б) Спид (50 лея).
          Също там.
      в) Психиатър (80 лея).
         ул.Костюжень (173 маршрутка) (ако не сте от Кишинев, то напред трябва да идете в своята районна поликлиника).

(справките на СПИД и сифилис могат също да се правят в поликлиниката на строителите, първо се прави справката от психиатъра, след това в поликлиниката от сутринта давате анализите, давате им справката от психиатъра и след обяда можете да получите общия сертификат)

ВАЖНО!! Мъжете  у психиатъра трябва да имат със себе си военен билет, а момците, които не служиха - преписно свидетелство от военкомата.

3. Дубликат на удостоверението за раждане.
    В районния гражданския регистър (ЗАГС)  

4. Дайте на апостил горните документи – Министерството на правосъдието се намира по адрес MD 2012, г. Кишинев, ул. 31 Aвгуста 1989, 82 Веб-сайт: http://www.justice.gov.md/ (отзад сградата на Парламента, ориентир култ.центр «Джинта Латина»). Да имате със себе си копия на вътрешния молд.паспорт. Всяка печат - 100 лея, срок 10 раб.деня. Срочно – 200 лея.
     
5. Снимка на син фон (може да се направи в Кишинев в ателье «Романица» ул.Штефан чел Маре пресичани с ул. Армянска, по-горе от централния пазар. Кажете на фотографа, че е за български паспорт).

Тук може да се проверява дали ви е издан указа
 http://www.justice.government.bg/new/Pages/Citizenship/Default.aspx

 

 

Прикачен файлРазмер
Декларация 1 этап22 KB
Образец- Декларация 1 этап26.97 KB
Заявление-формуляр 1 этап47.5 KB
Образец заявления-формуляра 1 этап111.11 KB
Данни за контакт,1 этап26.7 KB
Декларация,2этап120.5 KB
Декларация-образец,2этап134 KB
Молба,2этап23.5 KB
Молба-образец,2этап30 KB

Важная информация

«  
  »
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31