село Валя Пержей

Селото Валя - Пержей, Тараклийски район, се намира на юго-изтока на Република Молдова.  Основната економика на селото е селскостопанския сектор, производствена кооперация. В селското стопанство е заета основната част на населението. Селото е многонационално. Общия брой на населението на началото на 2006 година е 4981 човек. По данните на преброяването на населението през 1989 година живееха 5318 човека. От тях българите са 4112 човека, което е 77,3 %.
В селото има 2 училища: молдавско непълно средно училище и руски теоретически лицей, в който се учат българите. По най-известния вариант, названието на селото Валя - Пержей се превежда от молдавски като «долина на сливите». И действително, в селото и наоколо растеше и расте немалко сливи. В селото живеят молдовци и българи. В края на XVIII - начало на XIX век българите оставиха къщите си в България и се поселиха тук, спасявайки се от турецкото иго. Недавно в селото се отбелязваше 180 -годишнина на совместното живеене на молдовците и българите. В селото има много смесени семейства по националния признак. И я, в течението на много години живеят дружно два народа: българи и молдовци.

След дълги спорове на 12 май 1816 година се дава разрешение на преселниците законно да се заселят на държавните земи в селото Валя – Пержей. Българите, живеещи в селата Хотърничански цинут, Чадър – Минжир и Орак, се преселват в селото Валя – Пержей.

По-подробно за селото може да се почете на сайта http://www.valea-perja.narod.ru/index.html

 

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31