За България

Началото беше в Кишинев

Към 133-годигнината от освобождението на България от османското иго.
    В политическата съдба на всеки народ има събытия, които заемат изключително важно място. Събытията през 1875 -1878 години: възстания в Босна, Херцеговина, България, военни изпълнения на Сърбия и Черна гора и, накрая, руско-турската война през 1877-1878 години навечно са вписани в историята на балканските народи.

Список на документи

Необходими документи за получване на българското гражданство.

За 1 етап- издаване  на удостоверение за български произход

1.     Дубликат на удостоверението  за раждане (заверка: Министерство Юстиции - апостил)
2.    За омъжените жени и лица, които си промениха фамилното - дубликат на удостоверението за сключен брак или дубликат на удостоверението за промяна на фамилното (заверка: Министерство Юстиции - апостил)
3.    Копии на паспорта и вътрешния молдавски паспорт (buletin) (заверка: натариус, Министерство Юстиции - апостил)
4.    1 цветна снимка (3,5 х 4,5) на син фон.
5.    Молба и декларация от Посолството (консулството).

Важная информация

«  
  »
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31