Придобиване на българско гражданство

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
1. Заявление по образец (приложение №1); 

2. Акт за раждане; 

3. Копие от документ за самоличност, от който да е видно гражданството и адресната регистрация;  

4. Документ за доказване на български произход на възходящ на заявителя;

5. Декларация за българско национално самосъзнание (приложение №2) с нотариално заверен подпис

Болгарское гражданство.

На болгарское гражданство

можно подавать в консульстве РБ в РМолдова.

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31