Честит рожден ден, Мария Великсар

Грижи и неволи забрави,

с усмивка празника си посрещни!

Дните да минават и да не тежат,

годините да се трупат, но да не личат!

С много обич, с малко думи,

ти желаем здраве, щастие и красота

за твоята добра душа!

Независимо от годините,

запази красотата си - красота, която е

изписана на лицето ти, 

която струи от очите ти, 
която искри в усмивката ти 
и блика в топлия ти глас.

Нека обич топли твоите очи,
нека щастие огрява пътя ти с лъчи!
Здравето да ти е спътник всеки ден 
и да посрещаш още 100 години 

твоя ден рожден!

 

 

Комментарии

Честито!

СКЪПА  МАРИЯ ПЕТРОВНА!

    Сщатлив съм да използвам повод да Ви поздравя с Рожден ден.  Колкото и да се пресилва истински български родолюбец, нито той, нито някой друг не може да изрази Вашият огромен принос в българското национално-културно движение не само в Република Молдова, но и в цяла Бесарабия.  Днес ние се прекланяме и молим да ни простите, че българските мъже не искаха или не успяха да оценят Вашият родолюбив подвиг, който Вие демонстрирате през целият си живот. Вашите борчески качества бяха непреодолима бариера срещу накърняването на интересите, нуждите, надеждите и мечтите на бесарабските българи. Вашият природен журналистки талант, Вашата вечномлада красота и обаяние, Вашата енергия и принципиалност Ви определиха в най-първите редове сред тези български възрожденци, които не само влияеха на положението и развитието на българското национално-културно движение, но и създаваха и създадоха цял четвъртвеков период на борба на защита на правата и достоинството на българите в Република Молдова.

     Вие първа направихте най-големият пробив в информационната празнота  на българщината  в бившият Съветски Съюз, Вашите телевизионни очерци за известни и изтъкнати бесарабски българи, Вашите предаване «На Буджакската вълна» станаха най-първи и най-фундаментални причини за обединяването  на  българите в Молдова. Вашата дейност в Българското дружество «Възраждане» от 2 юли 1989 година, в Българската община в Република Молдова, в които Вие бяхте и сте не само борец за нашата вековечна българщина, но и творец за нейното позитивно развитие, ще останат най-значими и най-светли страници в историята на българското национално-културно двидение. Освен това Вашият авторитет Ви позволиха да организирате и успешно да ръководите различни обединения на български женски организации, в това число и в рамките на сътрудничество и помощ на Българската  библиотека «Христо Ботев» в град Кишинев.

     За голямо съжаление Вие, носител на един от визшите държавни награди на Република Молдова Орден «Глория Мунчий» до днес днешен оставате без внимание от нашата прародина Република България, която не може да оцени посветен  в името и на полза на българщината цял Вашият  живот. От името на всички членове на Българското дружество «Възраждане»  пожелавам Ви здраве, щастие, успехи и благополучие. Нека тези мои поздравления да послужат за скромна оценка на  Вашият изцяло посвятен на полза на българщината ни живот.

                          Честит Рожден Ден!

с голямо уважение Иван Забунов.

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31