СЪОБЩЕНИЕ

Посолството на Република България в Република Молдова информира:

Българските граждани, които искат да гласуват в Република Молдова на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 25 май 2014 г. могат да подават заявления за гласуване не по-късно от 29 април 2014 г. в Посолството на Република България на адрес: гр.Кишинев, ул. „Букурещ” № 92 от 09.00 ч. до 17.30 ч.и в Консулска служба на Република България на адрес: гр. Кишинев, ул. „Михай Еминеску” №4 от 09.00 до 17.30 ч.

Право да избиратчленове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

„Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

Всеки български гражданин, който има право да избира при избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (29 април 2014 г.) чрез писмено заявление-декларация по образец.

Заявлението следва да бъде подписано саморъчнои подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава членка на Европейския съюз или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".

В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната (държава - членка на Европейския съюз), в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 от Избирателния кодекс. Със заявлението избирателят декларира, че отговаря на условията да избира.

Образецът на заявлението-декларация за гласуване е достъпен на сайта на МВнР на адрес:

http://www.mfa.bg/uploads/files/IZBORI%202013/docs/ZayavlenieZaGlasuvane.doc

В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува.

Съгласно решението на ЦИК, в Република Молдова ще бъде открита само една избирателна секция – в сградата на Посолството на Република България в гр. Кишинев, ул. Букурещ №92, където желаещите и имащите право български граждани могат да упражнят правото си на глас в изборния ден - 25 май 2014 г.

Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), а ако не е подал заявление-декларация за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да представи и декларация по образец (Приложение № 22 от изборните книжа), която се попълва в изборната секция.

Повече информация за гласуването зад граница на парламентарните избори може да се намери на Интернет страниците на ЦИК: http://www.cik.bg/reshenie/?no=26&date=28.03.2014

                                                                            ПОСОЛСТВОТО

Комментарии

Кой може да гласува извън страната

Избори за Европейски парламент 2014
Кой може да гласува извън страната

Подавайки заявлението изявявате желанието си да гласувате извън страната.

Заявление по образец следва да се подаде не по-късно от 25 дни преди изборния ден (29 април 2014 г.). Подалите от Вас заявления ще послужат за разкриване на избирателна секция, както и за включването Ви в избирателния списък.

Всеки български гражданин, който има избирателно право може да гласува извън страната, без значение дали е подал заявление за гласуване извън страната, ако е живял най-малко през последните 3 месеца в България или в друга държава членка на ЕС.

„Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава - съгласно Р.26-ЕП от 28.03.2014г. на ЦИК.

Избирател, който не е подал заявление и не е включен в избирателни списъци за гласуване извън страната, ще може да гласува в открита избирателна секция, като представи документ за самоличност (лична карта, паспорт или военна карта) и декларация, че има право да гласува – Приложение № 25 от изборните книжа.

Посолство

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31