БОРЬБА за СОХРАНЕНИЕ ТАРАКЛИЙСКОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

БОРЬБА за СОХРАНЕНИЕ ТАРАКЛИЙСКОГО РАЙОНА и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАКОНОМ как      «ТАРАКЛИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО КУЛЬТУРНЫЙ РАЙОН»  ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

   В связи с появившимися заявлениями ряда политических лидеров о возможном переносе сроков проведния выборов в месные органы публичной власти, и что, это вызванно необходимостью принятия Закона об административно-территориальной реформе в стране, Болгарская община продолжает работу по выполнении решений Собора болгар Молдовы о необходимости принятия действенных мер по сохранении района и придания ему соответствующего статуса Органическим законом.

 Используя трибуну Парламента болгар мира 02.11.2014. по предложению Парламентской фракции БОРМ была принята единогласно  ДЕКЛАРАЦИЯ по этому вопросу, которая адресована высшему руководству Республики Болгария, депутатам Народного собрания Республики Болгария и депутатам Европейского парламента от Республики Болгария.

 Ниже приводим полный текст ДЕКЛАРАЦИИ.

Декларация

на Световния парламент на българите

относно проектозакона „За особения статут на Тараклийския националнокултурен район“

Световният парламент на българите, след като се запозна и проучи принципите, положенията и съдържанието на проектозакона „За особения статут на Тараклийския националнокултурен район“, както и отношението на властите на Република Молдова, констатира:

Принципите, смисълът и съдържанието на проектозакона се базират изключително върху националното и международното законодателство в областта на защитата на правата на националните малцинства, като част от фундаменталните права на човека.

Проектозаконът не разглежда изобщо принципа за особения национално административен статут на Тараклийски район. Авторите на законопроекта предлагат изключително уникалните български исторически, езикови, духовни, образователни и културни ценности и традиции да бъдат признати като националнокултурно достояние на българския и молдовски народи, на Република България и Република Молдова и да бъдат закрепени със закон и да попадат под защита на двете държави.

В течение на две години обръщението на съветниците на Тараклийски район към всички структури на висшето ръководство на Република Молдова остана без внимание и отговор.

През цялото време няма позиция и отговор и на различните официални международни представителства в Република Молдова относно законопроекта, който им е известен.

Обръщението на съветниците на Тараклийски район и мотивацията на авторите на законопроекта са предизвикани от абсолютно незаконно ликвидиране на Тараклийски район през 1998 г. и нова заплаха за неговото ликвидиране през предстоящата през 2015 г. административно-териториална реформа. Ликвидирането на Тараклийски район не оставя никакви шансове за съществуването на самата българска общонст в Република Молдова.

Световният парламент на българите настоява категорично висшето ръководство на България, депутатите на Народното събрание, депутатите в Европейския парламент да използват своето политическо влияние и да постигнат заедно със своите колеги от Република Молдова общо съгласие в решението на въпроса за приемането на „Закон за особения статут на Тараклийски националнокултурен разйон“.

Председател на Световния парламент

Акад. Проф. Пламен Павлов 

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31