Честит Рожден ден на председателя на Българското Дружество «Възраждане» Иван Забунов!

                               Уважаеми д-р  Иван Забунов!

     От името на Управителният  Съвет на Българската община в Република Молдова приемети нашите искрени и сърдечни поздравления по случай на Вашият Рожден ден!
     На българите  в Молдова им повървя, че на 2 юли в далечната 1989 година Вие обединихте най-прогресивната и най-родолюбивата част на българската общност и създадохте заедно със своите съратници първата в Молдова етнокултурна организация – Българско дружество «Възраждане». Това послужи за пример на другите национални малцинства, които последваха примера на българите и в най-скоро време организационното оформяване на националните малцинства в Молдова достигна около сто общини, ассоциации, културни центрове и дружества. Вие сте признат първоосновател на националнокултурното движение не само на българите, но и на другите национални малцинства.

     Вашата висока научна подготовка, Вашите сериозни изследвания по историята на национално Българско Възраждане остават и днес актуални по своята новизна и своя принос в българистиката. Като съставител и един от авторите на книгата «Българите в Република Молдова. Организационна дейност», Вие съумяхте убедително да покажете, как българската общност в Република Молдова пребори дори и най-големите бариери за да си запази своята идентичност и да създаде нови условия за своето бъдеще развитие. Книгата «Българите в Република Молдова. Организационна дейност.» е  химн за всички поколения на бесарабските българи и техните днешни достойни потомци.Тя стана своебразен отчет, изпид на мъжество, достоинство и родолюбие. Тя е урок за бъдещите поколения на българите в Молдова. Не можем да не отбележим и Вашият педагогически талант, Вашата роля в възпитанието на цяло поколение на студентска младеж.

     Като депутат в Парламента на Република Молдова в комисията по правата на човека и междуетнически отношения Вие активно участвахте в разработване  и обсъждане на всички законодателни инициативи по правата на националните малцинства и най-първо в Закона за правата на лица, принадлежащи към националните малцинства и правов статус на техните организации. Не случайно Вие бяхте рекордно пътя избирани за  съпредседател на Координационния съвет на етнокултурни организации, акредитирани към Бюрото по междуетнически отношения. Вие направихте голям принос в установяване на мир, спокойствие и толерантни междуетнически отношения  в Република Молдова, за което сте отбелязани с  високи държавни награди – Заслужил деятел «Om Emerit» и  Почетен Орден «Ordinul de Onoare».

     Цялата богата многогодишна история на българското национално-културно движение в Република Молдова подтвърждава, че каквато и да има сериозна идея, инициатива, концептуално аргументирана програма, Вашето участие или авторство има пряко отношение. Вие винаги сте в първите редове на защитниците на нашите сънародници от дискриминационни решения в езикова, културна, духовна, образователна, кадрова, икономическа, политическа и други области. Като един от авторите на Проектозакона «За особен статус на Тараклийски националнокултурен район», Вие направихте много цялата българска общност извън България да се запознае и да поддържи надеждите на българите да се запази и развива Центърът на българската култура в Молдова.

         Пожелаваме Ви,  уважаеми Иван Данилович,и по-нататък да имате сили, мъжество и  воля за да бъдете полезни на нашите сънародници, на нашата превечна българщина! А Вашите нови книги с радост да бъдат посрещани от Вашите почитатели. На Вас и на Вашето семейство здраве,  успехи, благополучие и всичко най-добро. Честит Рожден Ден!

Управителният Съвет на Българската Община в Република Молдова.

28.06.2015

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31