ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КУРТЕВ!

  Уважаеми Николай Дмитриевич!

     Управителният съвет на Българската община в Република Молдова с големи радостни чувства използва случая на Вашият 70-годишният Юбилей  да изрази общата признателност на цялата българска общност в нашата страна, най-първо на всички жители независимо от национална принадлежност на Тараклийски район, на Вашите познати и приятели в България и по целият свят, на всички, които знаят Вас и Вашата многостранна педагогична, научна, литературна, административна, държавна и обществена дейност за Вашият още до край неоценим  значителен принос в националната идентичност на бесарабските българи. Колкото и да се опитаме да разберем Вашата уникална личност, такива огромни параметри на професионални интереси не се поместват в представата за извършено от един човек.

     Вашият природен ум, талант, способности, изключителна упоритост, родолюбива смелост и неуморно трудолюбие Ви определиха ролята на една от най-известни, авторитетни, влиятелни и значими личности в българското национално-културно движение, в което Вие активно участвате вече 30 години. Дългогодишен директор на училище, най-уважаем и почитаем кмет на село Валя-Пержей, един от основателите и първият изпълняващ длъжност на ректор, а след това и вице-ректор на Тараклийски държавен университет, учен, писател,  публицист, и администратор, Вие сте депутат в Световният парламент на българите  и дългогодишен член на Управителният съвет на Българската община в Република Молдова.

      Наред с научните трудове по ономастика, историята на село Валя-Пержей, многочислени публикации по история, ще бъде несправедливо да не отбележим специално и написаните в съавторство с Анна Малешкова четири романа в две книги «Бесарабските хроники», посветени на 200-годишно пребиваване в Буджак и живота на бесарабските българи. Нито историците, нито етнологите, нито публицистите не съумяха толкова пълно и интересно да опишат пълен с трагизъм живота на нашите героични предъци в миналото и настояще. Никой не съумя да покаже поне и хилядната част написаният от авторите на «Бесарабските хроники» колективният психологически портрет  на българските преселници в Бесарабия. И само в «Бесарабските хроники» до толкова почти енциклопедически пълно се описани обредите, традициите, занаятите, облеклото, бита, нравите и моралните ценности на бесарабските българи, че с пълно основание можем да кажем, че учените-етнолози получиха безценен дар за бъдещите си изследвания. От последните ви творби особен принос имат «Пословици, поговорки, устойчиви словосъчетания» , романът «Горчиви череши» и особенно книгата за живота на Мишо Хаджийски. Пожелаваме Ви този списък да расте от година на година.

         Пожелаваме на Николай Дмитриевич, на цялото голямо, дружно и очарователно семейство Куртеви много здраве, успехи, щастие, любов, достатък в къщи и изобилие във всичко и изразяваме признателност за неговият огромен принос за българщината.  Многая лета!Честит Юбилей!

       Управителният съвет на Българската община в Република Молдова.

Важная информация

П В С Ч П С В
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31