ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – 2018

на 29 Юни ще Се Проведе изпит в гимназия “Иван Инзов” гр. ТАРАКЛИЯ ОТ 9:00 ч.
необходими документи за кандидатсване
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 2018 година
1. заявление (Приложение No 1);
2. личен формуляр (Приложение No 2);
3. диплома / Удостоверение за завършено средно образование / уверение за
завършено висше образование (за дипломите – нотариално заверено копие,
преведено на български език);
4. Копие Удостоверение за раждане (нотариално заверено копие);
5. Документ за българска народнос съгласно Чл. 1, Ал. 2 нА ПМС 103/1993 г.; (Ако в акта за раждане пише, че един от родителите е българин, такъв документ не се прилага.)
6. Копие от документ за самоличност;
7. Снимки 2 броя паспортен формат.
лица, които са били записани за студенти по реда на ПМС No 103/1993 г. за не повече от
един семестър и желаят да кандидатстват отново, представят документ за отписване
от висшето училище.
Срок за подаване на документи:
ОТ 18 Юни до 22 Юни /включително/ В Управление на Образованието гр. Тараклия
ОТ 9:00 ч. – 17:00 ч. (2 етаж );
ОТ 26 Юни дО 28 Юни /включително/
В гимназия “Иван Инзов” гр. Тараклия от 9:00 ч. – 15:00 ч.
Телефон за връзка 079391944 Мария Делибалтова
САЙТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
WWW.MON.BG раздел „ ЗА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА”
http://www.mon.bg/bg/173
 

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31