Рацеева, защита на докторска дисертация

   На 8 октомври 2010 година в Института на културното наследие на Академията на науките в Молдова се състоя защита на докторска дисертация  на Елена Рацеева «Проблема за запазване и развитие на етническата идентичност на подрастващото поколение на българите в Република Молдова на современен етап».

   Научният ръководител Вячеслав Степанов, председателят на Учения Съвет  Валентин Дергачев, официалните опоненти, всичките членове на  Учения Съвет  подчертаха големият принос на дисертацията на г-жа Рацеева и едногласно гласуваха с «за».

  Представителите на българската общественност заедно с поздравленията изказаха пожелания дисертацията да бъде публикувана като монография, за да бъде полезна за всички българи в България и по света.
Иван Забунов

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31