Встреча в библиотеке им.Христо Ботева

На 4 март 2011 г. рано сутрин българската делегация начело с Председателя на ДАБЧ г-н Росен Иванов имаше среща с Генералния директор на Бюро по междуетнически отношения към Правителството на Молдова г-жа Елена Белякова.

Тя запозна своите български колеги с структурата и дейността на Бюрото като държавна структура, към която се акредитирани  съставляващи Координационен Съвет  около 100 етнокултурни организации в това число и 4 български: Българска Община в Република Молдова,Българското Дружество "Възраждане",Научно Дружество на българистите и Български културен център.Беше изразена готовност да се продължи ползотворното сътрудничество на Бюрото и ДАБЧ за подпомагане на българите в Молдова.
     Втората среща в този ден беще в Българския лицей " Васил Левски ",където директорът Васил Стоянов запозна високите български гости с историята на Лицея,учебният процес,преподавателския състав и постиженията на Лицея като елитно българско учебно заведение в Молдова.
    След Лицея в държавната българска  библиотека "Христо Ботев" Росен Иванов,Георги Панайотов,Христо Христов,Георги Иордакиев,Ангел Маринков и Никола Драганов имаха среща с български обществени организации в Молдова.
    В изказванията на Председателя на Българската община в РМ Федор Сабий,Председателя на организация " Български културен център" Иван Бурлаков,Ръководителя на Български клуб на жените "Снежанка" известна журналистка и създател на радио и теле предаванията на български и гагаузки език Мария Великсар,председателя на Българското Дружество "Възраждане" Иван Забунов,Председателя на Научно дружество на българистите в РМ Николай Червенков и други специално беше акцентирано вниманието на гостите на  сериозните позитивни промени в държавната политика на България относно българите извън страната и техните организации.Като знак на голямото държавно внимание българите в Молдова преценяват  Проекта на новия Закон за българите в чужбина и техните организации.Беше изказано пожелание в самият Закон да има отделни положения за статута на българските преселнически исторически общности в Молдова и Украйна,които се различават от емигрантските центрове и общности в съвременна Европа.Българите в Молдова желаят в Закона да има специални положения за българските училища,Българските културни центрове,български средства за масова информация и друго.
    Г-н Росен Иванов отбеляза,че в този век не е имало визита от Председател на ДАБЧ и той със своите колеги искат тяхното пребивание в Молдова да послужи на едно трайно и дългосрочно сътрудничество на Агенцията с българските  организации в Молдова .
    В  същия ден в сградата на българското посолство беше открита изложба на известен художник и поет Димитър Пейчев.

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31