Образование в Болгарии

Акредитирани висши училища в България.

Аграрен университет - Пловдив
Валидна институционална акредитация: Дадена на 02.11.2006 г. за срок от шест години, оценка "много добра"

Стопанска академия „Д. А. Ценов".

Стопанска академия „Д. А. Ценов" е водеща образователно-научна и културна институция в Република България. Включва четири факултета, 18 катедри, научно-изследователски центрове, Колеж по икономика и управление, Институт за научни изследвания, Академична библиотека, отдели, обслужващи звена, студентски кампус.

Поступление в учебные заведения Болгарии 2011 год

Объявлен набор студентов в учебные заведения Республики Болгарии на 2011-2012учебный год.

Прием документов и экзамены будут проводится в г.Тараклия, в здании Государственного университета.

Прием документов до 21 июня 2011года,

экзамены 23 и 24 июня.

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31