Поздравления

23 февраля - День защитника Отечества.

Дорогие друзья!

День защитника отечества – это наш с Вами праздник.

 Праздник всех тех, кто честно и гордо отдал свой долг перед своим Отечеством и Народом и отслужил срочную службу.

Это профессиональный праздник настоящих мужчин и женщин, которые посвятили свою жизнь службе Отечеству и своему народу.

С юбилеем, госп.Аствацатуров!

     Болгарская Община в Республике Молдова поздравляет  Георгия  Аствацатурова,   автора-историка, с юбилеем и желает ему покорения следующих вершин в творчестве!  

Многая лета юбиляру!!!

   В родном селе Парканы в преддверии юбилея Георгию Аствацатурову присвоили звание "Почетный житель села Парканы" за вклад в дело изучения и сохранения истории села и его жителей - за создание книги "Очерки села Парканы" чч 1 и 2.

Честит Рожден ден, Николай Дм. Куртев.

  Уважаеми Николай Дмитриевич!

     Управителният съвет на Българската община в Република Молдова с големи радостни чувства използва случая на Вашият рожден ден да изрази общата признателност на цялата българска общност в нашата страна, най-първо на всички жители независимо от национална принадлежност на Тараклийски район, на всички, които знаят Вас и Вашата многостранна педагогична, научна, литературна, административна, държавна и обществена дейност за Вашият още до край неоценим  значителен принос в националната идентичност на бесарабските българи. Колкото и да се опитаме да разберем Вашата уникална личност, такива огромни параметри на професионални интереси не се поместват в представата за извършено от един човек.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАС НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ!

Уважаемый Николай Николаевич!

   Примите мои и членов Болгарской общины Республики Молдова наши искренние и сердечные поздравления с Днем Рождения.

Сделанное Вами,  для развития болгарского языка, культуры, традиций и Ваши научные труды по истории переселения бессарабских болгар, проживающих на территории Украины и Молдовы принесли Вам известность не только в этих странах, но и далеко за их пределами.

Уважаеми Николай Николаевич!

            Ние, Вашите колеги – българисти от сектора «Етнология на българите» от Института за културно наследство към АНМ – поздравяваме Ви най- сърдечно с рождения Ви ден.

    Ние високо ценим Вашите човешки качества – човечността, отзивчивостта, надеждността и добротата. Радваме се, че имаме възможност за научно сътрудничество с Вас. Надяваме се още дълги години  да работим заедно. Вярваме, че Вашата будна дейност все така ще вдъхновява и нашите сънародници да развиват молдовската българистика.

Пожелаваме Ви здраве, благополучие в семейството и успехи в творческата Ви дейност.

Сътрудници на сектора Надежда Кара, Александър Ковалов, Емилия Банкова и Иван Думиника.

C НОВЫМ ГОДОМ ВАС И С РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые соотечественники!

Дорогие Друзья!

Любимые наши Дедушки и  Бабушки, Папы и Мамы, Дети и Внуки!

        Сегодня в ожидании боя курантов мы провожаем  старый 2013 год. Год, который запомнился каждому из нас, как еще один пройденный этап жизни. Год, который для одних был удачным и счастливым, помог решить проблемы и достичь намеченных целей, а для других годом не сбывшихся надежд и ожиданий. В любом случае он нас чему-то научил, что-то дал нам для поднятия бодрости духа.

С ЮБИЛЕЕМ ВАС - СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ КУРТЕВ!

 Уважаемый Степан Николаевич!

       Примите от меня лично и всей болгарской общности Молдовы наши сердечные и искренние поздравления в связи с 65- летним  юбилеем со дня Вашего рождения.

       Большую часть своей жизни Вы посвятили делу борьбы с преступностью и защите законных прав и  интересов граждан нашей Молдовы.

       Народ по достоинству оценил Ваше честное и справедливое отношение к нему – избрав Вас с первого тура ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОДОВА.

       Работая в законодательном органе страны, а в последствии и в должности дипломата в Посольстве Молдовы в Республике Болгария,  Вы постоянно защищали интересы простых людей, независимость и суверенитет страны.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, МАРИЯ ПАСКОВА!

                       Уважаема г-жа Паскова!   Дорогая Мария Даниловна!

        Българската Община в Република Молдова има чест от все сърдце да поздрави една от най – красивите бесарабски българки с Рожден ден.  За българската общност в Молдова Вие олицетворявате не само традиционен от десетилетия и векове патриархален високонравствен образ  на българска жена, либеща майка и най-щастлива  баба, но и образ, концентриращ качества на съвременен обществен деятел, защитник на правата и интересите на нашите сънародници, успешен бизнесмен и щедър спонсор и дарител.

     Само за последните години, като председател на Българската община в град Твърдица, Вие променихте представата и усилихте вярата на твърдичаните, че успехът и възможностите идват тогава, когато хората имат доверие към своите лидери и се полагат на собствените си усилия , отстояват своите интереси, правата  и достоинството. Благодарение на Вашата неуморна дейност, енергия и организаторски талант Вие съумяхте да реанимирате и утвърдите представата за град Твърдица като неизсъхващ язовир на българщината , а твърдичани като едни от най-верни на българщината родолюбци.

Честит рожден ден, Федор Сабий!

       

                 Уважаеми  Федор Степанович!

       Управителният Съвет на Българската  община  в Республика  Молдова от все сердце Ви поздравява с Рожден ден. 

     На цялата българска общност не само в Република Молдова, в цяла Бесарабия и в България Вие сте известни като организатор и ръководител на най-голяма, най-влиятелна и най-авторитетна организация на българското национално-културно движение в нашата страна. Като председател на Българската община в Република Молдова Вие съумяхте да обедините и консолидирате най-здравите сили на българската общност, най – прогресивни и известни лидери и огромна масса обикновенни родолюбци. Именно това за последните години повдигна ролята и силата на Българската община, която стана сериозен и значим фактор на обществения и културния хоризонт в Молдова. 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НИНА ТОПАЛОВА - ДИМОВА!

 Уважаема Нина Стапановна!

Управителния съвет на Българската община в Република Молдова, от все сърдце Ви поздравява с Рожденият Ви ден. На  българската общност в цяла Бесарабия  Вашето име се асоциира с неуморна дейност по възраждане и развитие на българските езикови и културни ценности и трациции, възкръсване на много календарни събития, исторически дати и известни и прочути личности незаслужено забравени в паметта на народа. Вие се ползвате с голям авторитет и уважение от местните органи на властта във всички български села и особенно от ръководството на Тараклийски район.

     Като секретар на Българската община в Република Молдова Вие не само извършвате цялото деловодство, но фактически организирате и регулирате  всичката информационна  дейност, курирате организационните връзки между българските организации, в това число и извън страната, координирате цялата  международна дейност на общината.

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31