Поздравления

Честит 65-годишен юбилей!!!

Днес един голям българин и велик патриот има рожден ден. Той се казва Иван Данилович Забунов- Вие от 1989 година объеденихти наи родолюбивата българската общност и създадохте заедно със своите съратници първата в Молдова етнокултурна организация – Българско дружество «Възраждане», в 1992 година като депутат в Парламента на Република Молдова подкрепял мироопазваща позиция в конфликта в Молдова и Приднестровие. 

Честит 65-годишен юбилей!!! 

Бъдети винаги силен да посрешните трудностите, 

винаги усмихваите, за да ви върви в живота и 

винаги обичайте, за да ви обичат хората!

Честита 65-годишнина!

   Многоуважаеми господин Забунов!

    Позволете ни да Ви поздравим с Вашия юбилей. Вашето име се знае от всеки родолюбив българин в Република Молдова като име на основател и безсменен ръководител на една от първите обществени организации на българите в нашата република. Дейността на оглавявана от Вас организация от самото начало е поддържала стремежа на нашите сънародници за най-различни контакти с днешната България. Ученици, студенти, учители, учени, творчески дейци, а и бизнесмени, и хора от различен вид дейност бяха подкрепени от вашето културно-просветно дружество «Възраждане» и от Вас лично при пътуването в България за обучение, за специализации, за участие в научните конференции.

С днем рождения, Иван Данилович!

В Ваш юбилей примите поздравленья!
Сегодня Вам всего 65!
Желаю крепкого, огромного здоровья,
К Вам поздравления душевные летят!
Пусть в сердце не наступит злая вьюга,
Пускай не покидает счастье дом!
В лицо чтоб знали недруга и друга,
Чтоб все плохое было только сном!

65 – не так уж много.
Ведь еще Вам жить и жить,
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит.
Пусть подарит бог здоровье,
Дети – окружат любовью,
Пусть будет вечер Ваш уютным,
Как когда-то было утро.

 

Д-Р ИВАН ЗАБУНОВ – НА 65 ГОДИНИ!

               Уважаеми г-н Иван Забунов!

    От името на Управителните Съвети на оглавявани от нас български обществени организации в Република Молдова приемети нашите искрени и сърдечни поздравления по случай на Вашият юбилей.

     На българската общност в Република Молдова е повървя, че още в зората на българското национално-културно движение на 2 юли в далечната 1989 година Вие обединихте най-прогресивната и най-родолюбивата част на българската общност и създадохте заедно със своите съратници първата в Молдова етнокултурна организация – Българско дружество «Възраждане». Това послужи за пример на другите национални малцинства, които последваха примера на българите и в най-скоро време организационното оформяване на националните малцинства достигна около сто общини, ассоциации, културни центрове и дружества. Вие сте признат първоосновател на етнокултурния ренессанс не само на българите, но и на другите национални малцинства.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ ТАТЯНА ТАНАСОВА-ТОДОРОВА!

     До сега за Татяна Танасова – Тодорова  по много, по-професирнално и по-чуствително  от Георги Барбаров никой не е написал. Като публикуваме неговото толково душевно посвещение за нашата талантлива землячка Българската Община в Република Молдова изпраща своите най-сърдечни поздравления на още съвсем  малко оценена поезия на Татяна Танасова-Тодорова.

АЗ ЧАКАХ ТВОЯТА РЪКА…

   «Това съм аз» е първата стихосбирка на Татяна Танасова-Тодорова, способна да радва и сега, след години. За стиховете й отдавна се събирах да напиша,  впечатленията от тях и до ден днешен остават силни. Питам се – с какво ме привличат стихотворенията на Татяна, с каква магия ме опиват? И бързам да отговоря – със омайващата чистота на чувствата, която не всеки поет може да си позволи по причина, че се е отдалечил от началото си по не зависящи само от него обстоятелства, а може би и напълно подчинени на капризите му. На места си мислих, че чета изповед на  ученица, доверила на възрастните дневника си за първата любов. Голямо мъжество е необходимо за такава крачка! Или – увереност в собственните сили, в доброжелателността на читателите, на колегите-поети. Важи мисълта, че си се взел да вършиш своята работа, да изпълняваш призванието си, че вървиш по своя път и всяка крачка по него открива симплата глъбина на красотата на този живот. Открива го пред теб, а ти вече си задължен да предадеш тези усещания на следващите редом с тебе, прекалено заети с дреболии. Стиховете на Татяна  са такива детски и чисти! Да, има опасност, че ще загубят те нещо от докосване на чужд поглед, от намеса на чуждо сърце и чужд вкус. Читателите откриват незначителни детайли, изтъркани думи, измислени чувства – дробят с друга дума творбата, а то само цяла трябва да я виждаш, да я приемаш.

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31