СЪОБЩЕНИЕ

Посолството на Република България информира:

На 25 октомври 2015 г. в Република България ще се проведе национален референдум с въпрос: Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Съгласно решението на ЦИК на Република България № 1828-МИ/НР от 04.09.2015 г. в Република Молдова ще бъдат открити избирателни секции в населените места: гр. Кишинев, гр. Тараклия, гр. Твардица, гр. Чадър-Лунга, гр. Комрат и с. Стояновка.

Всеки български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува на националния референдум, заявява това не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум - 29 септември 2015 г., чрез писмено заявление по образец (Приложение № 22-НР от книжата за националния референдум).

Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".

Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".

В заявлението гласоподавателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката.

Може да се подаде и електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия по образец (http://www.cik.bg/foreign).

Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Денят за гласуване на националния референдум извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време

 

За допълнителна информация: http://www.cik.bg/; http://www.mfa.bg/bg/pages/160/index.html

 

ПОСОЛСТВОТО

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31