Честит рожден ден, Николай Куртев!

 
Делото на Николай Д. Куртев не се помества в параметрите на един живот, една личност, един талант!
 
     Днес своята 72-та годишнина отбелязва един от участниците и организаторите на българското национално-културно движение в Молдова Николай Дмитриевич Куртев, носител на държавна награда на РМ Орден «Глория мунчий» и български награди «Иван Вазов» и «Паисий Хилендарски». Поздравления изпратиха и колегите на виновника от Българската община в РМ.
 
Уважаеми Николай Дмитриевич!  Управителният съвет на Българската община в Република Молдова с големи радостни чувства използва случая на Вашият рожден ден да изрази общата признателност на цялата българска общност в нашата страна, най-първо на всички жители независимо от национална принадлежност на Тараклийски район, на всички, които знаят Вас и Вашата многостранна педагогична, научна, литературна, административна, държавна и обществена дейност за Вашият още до край неоценим  значителен принос в националната идентичност на бесарабските българи. Колкото и да се опитаме да разберем Вашата уникална личност, такива огромни параметри на професионални интереси не се поместват в представата за извършено от един човек!
 
     Вашият природен ум, талант, способности, изключителна упоритост, родолюбива смелост и и неуморно трудолюбие Ви определиха ролята на една от най-известни, авторитетни, влиятелни и значими личности в българското национално-културно движение, в което Вие активно участвате над 25 години. Дългогодишен директор на училище, най-уважаем и почитаем кмет на село Валя-Пержей, един от основателите и първият изпълняващ длъжност на ректор, а след това и вице-ректор на Тараклийски държавен университет, учен, писател,  публицист, и администратор, Вие сте депутат в Световният парламент на българите  и дългогодишен член на Управителният съвет на Българската община в Република Молдова.
 
      Наред с научните трудове по ономастика, историята на село Валя-Пержей, многочислени публикации по история, ще бъде несправедливо да не отбележим специално и написаните в съавторство с Анна Малешкова четири романа в две книги «Бесарабските хроники», посветени на 200-годишно пребиваване в Буджак и живота на бесарабските българи, самостоятелни томове «Горчиви череши», «Буджакско всекидневие. Разкази»,  «Пословици. Поговорки. Устойчиви словосъчетания» и др.  Нито историците, нито етнологите, нито публицистите не съумяха толкова пълно и интересно да опишат пълен с трагизъм живота на нашите героични предъци в миналото и настояще. Никой не съумя да покаже поне и хилядната част написаният от авторите на «Бесарабските хроники» колективният психологически портрет  на българските преселници в Бесарабия. И само в трудовете на Николай Д. Куртев и Анна Д. Малешкова почти енциклопедически пълно се описани обредите, традициите, занаятите, облеклото, бита, нравите и моралните ценности на бесарабските българи, че с пълно основание можем да кажем, че учените-етнолози получиха безценен дар за бъдещите си изследвания.
 
         Пожелаваме на Николай Дмитриевич, на цялото голямо, дружно и очарователно семейство Куртеви много здраве, успехи, щастие, любов, достатък в къщи и изобилие във всичко и изразяваме признателност за неговият огромен принос за българщината.  Многая лета!
 
Управителният Съвет на Българската община в Република Молдова.
  
 

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31