Избори за народни представители в Народното събрание на 4 април 2021 г.

УВАЖАЕМИСЪНАРОДНИЦИ,

Посолството на Република България в Република Молдова информира, че с Указ №9 от 19 януари 2020 г. на Президента на Република България г-н Румен Радев са насрочени избори за народни представители в Народното събрание на 4 април 2021 г.

Съобщаваме, че след получено съгласие от страна на Министерството на външните работи и европейската интеграция ще бъдат разкрити избирателни секции в Посолството на Р България в гр. Кишинев и Консулството на Р България в гр. Тараклия и при необходимост в други населени места.

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Изборния Кодекс (ИК) с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) в държавите извън ЕС избирателни секции могат да бъдат образувани въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявления за гласуване по реда на чл. 16 от ИК.

За съставяне на избирателните списъци е необходимо да бъдат подадени индивидуално попълнени заявления по следните два начина:

- в писмена форма пред Посолството в гр. Кишинев или Консулството в гр. Тараклия,чрез заявление по образец, утвърден от ЦИК, не по-късно от 25 дни преди изборния ден, подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до Посолството в гр. Кишинев или Консулството в гр. Тараклия;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

В случай на неподадено заявление, съществува възможност за гласуване с дописване в избирателен списък, но е необходимо в деня на изборите да бъде попълнена Декларация от страна на заявителя за негласуване на друго място.

Редът за подаване на заявления за образуване на избирателни секции извън страната по чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс, вкл. срок за подаване на заявлението и необходимите данни на заявителите, е достъпен на следния адрес - https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136112596

Допълнителна информация във връзка с подготовката и провеждането на изборите за НС, както и образец на заявлението, може да бъдат намерени на интернет страницата на ЦИК в секцията „Избори извън страната“ - https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata, както и на интернет-страницата на МВнР, посветена на изборите - https://www.mfa.bg/bg/izbori-2021

Посолството на Република България в Република Молдова е на разположение за допълнително възникнали въпроси на тел. 022238910 и ел. поща - ambasada_bulgara@mtc.md.

Консулството на Република България в гр. Тараклия е на разположение за допълнително възникнали въпроси на тел. 029423950 и на ел. поща-  Consulate.Taraclia@mfa.bg

ПОСОЛСТВО на Република България в  Република Молдова

Кишинев, 26януари 2021 година 

 

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31