Учебни заведения

Славянския университет в Молдова.

Славянския университет в Молдова беше замислян като учебно заведение, предназначено за насърчване на реализация на конституционното право на гражданите на Републиката, в частност рускоезичното население, на получение на образованието на своя роден език.

Хуманитарен лицей „Христо Ботев”

Хуманитарен лицей „Христо Ботев”
Директор: Екатерина Дм. Петрова
Тел.: 00373291 47054; 00 373 291 47029
Факс: 00373291 47054
Адрес за кореспонденция:
Република Молдова
Тараклийски р-н
7400 с. Валя Пержей

Теоретичен лицей, с. Твърдица

Теоретичен лицей, с. Твърдица
Държавно молдовско училище, основано през 1947 г. Български език и литература изучават 675 деца.
Директор: Иван Славов
Тел.: 00373 291 62 2 45
Учители по БЕЛ: Пр. Дм. Калинкова, Галина Паскова
Адрес за кореспонденция:
Република Молдова
Тараклийски р-н
7400 с. Твърдица
ул. Фрунзе № 3

Теоретичен лицей, с. Кортен

Теоретичен лицей, с. Кортен
Държавно молдовско училище, основано през 1969 г. Български език и литература се учи 3 ч. Седмично. Обучават се 20-25 деца.
Директор: Мария Пейкова
Тел.: 00373 29 1 72 319
Учители по БЕЛ:
Светлана Яламова, тел.: 00373 29 1 72 1 28
Мария Куртова, тел.: 00373 29 1 72 5 59
Адрес за кореспонденция:
Република Молдова
Тараклийски р-н
7400 с. Кортен

Теоретичен лицей, с. Кайраклия

Теоретичен лицей, с. Кайраклия
Държавно училище, основано през 1898 г. В него 230 ученици изучават български език и литература; 218 учат история и география на България.
Директор: София Н. Ушанли, тел. 00 373 294 66 288
Тел.: 00 373 294 66 3 90; 00 373 294 66 399
Преподаватели по БЕЛ:
Вера Ник. Бумагина
Тел.: 00 373 294 66 2 81
Адрес за кореспонденция:
Република Молдова

Теоретичен лицей „Иван Вазов” - гр. Тараклия

Теоретичен лицей „Иван Вазов” - гр. Тараклия
Училището е основано през 1991 г. Изучавани дисциплини: български език и литература – 3 ч. седмично; история, традиции и култура на българския народ – 1 ч. седмично. Обучават се 20 – 25 деца.
Директор: Галина Карпачова
Тел.: 00373294 23 7 23
Факс: 00373 294 23 723
Учители по БЕЛ:
Мария Ерхан, тел.: 00373294 23 4 38

Теоретичен лицей „В. Короленко”, с. Московей, Кагулски район

Теоретичен лицей „В. Короленко”, с. Московей, Кагулски район
Училището е създадено през 1967 г. От 1989 г. българският език е въведен като предмет в учебните планове и се изучава 3 часа седмично. С преподаването му са ангажирани две учителки. История на България се изучава в кръжоци.
Директор: Тамара Касир
тел.: 00373 299 75 733; 00 373 299 75 214
E-mail: liceu_corolenco@mail.ru

Теоретичен лицей № 2 - гр. Тараклия

Теоретичен лицей № 2 - гр. Тараклия
Училището е основано през 1964 г., а през 2004 г. става Теоретичен лицей № 2. Изучавани дисциплини: български език и литература – 3 ч. седмично; история, традиции и култура на българския народ – 1 ч. седмично. Обучават се около 30 деца. Събират се такси в размер на 65 леи.
Директор: Мария Плагова
Тел.: 00373294 2 60 40; 00373294 2 44 51
Учител по БЕЛ: Нина Юровская

Теоретичен лицей № 1 „Олимпий Панов” - гр. Тараклия

Теоретичен лицей № 1 „Олимпий Панов” - гр. Тараклия
Двадесет деца се обучават в дисциплините: български език и литература – 3 ч. седмично; история, традиции и култура на българския народ – 1 ч. седмично.
Директор: Мария Кирова
Тел.: 00373294 26 432
Учители:
БЕЛ: Валентина Карамалак, тел.: 00373 294 2 48 05
Рисуване: Лилия Кирова, тел.: 00373 294 2 40 78

Тараклийски държавен университет "Григорий Цамблак"

Тараклийски държавен университет "Григорий Цамблак"
Откриването на Тараклийския държавен университет на 1 октомври 2004 г. в присъствието на президентите на Молдова и България е най-голямото събитие за българската общност през последните години. В него се обучават кадри за региона и за цяла Молдова, а нашите сънародници имат възможност да изучават редица избрани от тях специалности на български и молдовски език. Университетът е установил контакти с български висши учебни заведения и се превръща в център, обединяващ научния потенциал на двете страни.
Ректор: вр. и.д. д-р Мария Паслар
Адрес за кореспонденция:
Република Молдова
7400 гр. Тараклия
ул. Мира, 4
Тел./ факс: 00 373 294 24906; 00 373 294 21430
E-mail: info@tdu.md

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31