Блог пользователя - Galina Manolova

ЕТНОЛОГИЯ

Особенности на жилището при българските преселници в Бесарабия
Д-р Галина Манолова
Mail: gali@mail.bg

Традиции

Махленските сбирки “дернеците” – специфична особеност на българските преселници в Бесарабия
Д-р Галина Манолова
Mail: gali@mail.bg

Изследването на махленските сбирки “дернеците” е продиктувано поради причината, че до наши дни българските преселници в Бесарабия на тези сбирки общуват предимно на своите родни “домашни” езици. Проучването на тези места е от значение, тъй като самото им организиране преселниците запазват от своята прародина, което до една степен се явява специфична особеност, присъща само на тази преселническа общност.

ИСТОРИЯ

Ролята на държавната политика за етническото определяне на българските преселници в Бесарабия
Д-р Галина Манолова

Изследванията за най-голямата българска колония, която повече от двеста години се намира извън България остават до наши дни актуални. Това обстоятелство таи редица причини, една от които има чисто политически характер. Ако през XIX в. българските преселници в Бесарабия представляват единна българска преселническа общност, то в наши дни тя представлява две различни по държавен и политически статут общности, състоящи се от (българи и гагаузи).

ФОЛКЛОР

Прокълнатото злато в разказите на българските преселници в Бесарабия
Д-р Галина Манолова
gali@mail.bg

Разказите за злато, имане като част от устното народно творчество на българските преселници в Бесарабия се обособяват като важен и интересен дял от цялостна фолклорна памет на тази най-голяма българска диаспора. Определено прави впечатление факта, че въпреки страха и суеверието хората с голям ентузиазъм разказват истории за заровеното злато, което според тях е останало от предишни народи, живели на това място.

Традиция

Етнокултурни аспекти на именната система при българските преселници в Бесарабия след 90-те години на XX в.
Д-р Галина Манолова

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31