НА ВНИМАНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМА "РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА".

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“ 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМА "РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА"
Проектите се подават в срок до 30 юни 2015 г. включително.

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме ви, че е приета от Министерския съвет на Република България Национална програма „Роден език и култура зад граница” – 2015 г. С програмата се стимулира изучаването на българския език и литература, история и география на България от българите зад граница, както и провеждането на дейности, които способстват за укрепването на българската духовност, за съхраняването на националното самосъзнание, бит и култура.

Програмата създава условия за популяризира

нето на културно-историческото наследство и изучаването на български фолклор, улеснява и прави възможно сформирането на вокални групи и детски танцови състави.

На сайта на Министерството на образованието, младежта и науката http://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175 е публикувана информация за програмата, както и формуляр за кандидатстване за бенефициент по нея пред МОМН.

Лица за контакти: 

Ръководител: Наталия Михалевска, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 579, e-mail:n.mihalevska@mon.bg

Членове:

Румяна Тошкова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg

Керка Андонова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg

Румяна Генова, главен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg

Росица Матрачийска, главен счетоводител в дирекция „Счетоводни и стопански дейности“, тел.: 02 9217 414, e-mail: r.matrachiyska@mon.bg

 

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31