С Днем рождения, Петр Кириллович Жеков!

Честит Рожден ден!

           Уважаеми г-н Петър Жеков! Дорогой Петр Кириллович!

     Сегодня мне выпала особая честь исполнить настоятельное желание членов Управительного Совета, руководителей всех ассоциированных в БОРМ болгарских организаций и сотен наших активных родолюбцев поздравить с Днем рождения одного из основателей и самых активных деятелей болгарского национально-культурного движения не только в Молдове и Приднестровье, но и во всей Бессарабии и за ее пределами.

   От основаването на 2 юли 1989 г. на Българското дружество «Възраждане», Вие сте член на негов Управителен Съвет и ръководител на Българското дружество «Възраждане» в Приднестровието, а от 1994 г. член на Управителния Съвет на Българската община в Република Молдова. От първите дни и всички над 25 години Вие демонстрирате огромна воля, всеотдайност и неуморно служение на българщината. В най-трагичните времена на пълна блокада на Приднестровието Вие бяхте единствен представител от българите в региона и най – първо от родните Паркани, който взе на себе си огромна отговорност да оказва помощ на десетки младежи да следват в България и успешно завърши своята родолюбива миссия в края на 80-те – началото на 90-те години на ХХ век. Няма да говорим за рискове, опасности и неимоверни усилия, които бяха компенсирани не само с абсолютно доверие на родителите, огромна благодарност на вече станали възрастни първите студенти в България, но трябва да признаем, че самата тази миссия стана пробив не само на високата стена между България и българите в чужбина, но и откри нови процеси и нови успешни политики от страна на нашата Прародина. Обидно е, че Вашите заслуги не се отбелязани с достойни признания и награди. Но ние напълно сме убедени, че те няма да бъдат забравени от днешни и бъдещи поколения на нашите сънародници.

     Не можем да не отбележим Вашата  голяма спонсорска дейност в издаването на книги по историята на Паркани, Вашето постоянно внимание и помощ на българските образователни и културни процеси. Като член на управителния Съвет на БОРМ Вие станахте един от най-големите борци за единство на цялата българска общност в Молдова и Приднестровието, а Вашият природен организаторски талант, образование и енциклопедически знания добавиха признание на Вашата роля в българското национално – културно движение. Вашата работа в Асоциацията на българите по света, един от учредителите на която сте и Вие, повторно избиране и активната Ви дейност като депутат в Световния Парламент на българите послужиха за признанието на политическият Ви авторитет и голямо уважение на лидерите на българските  организации от много държави по света.

     Сериозна и ползотворна е и днешната Ви активна дейност за развитието на широки връзки с България в различни области и най-първо в сближаването на различни области с бесарабски и таврийски общности. Ние разбираме, че над 25 години вярно и честно служение на национално-културно движение на бесарабските българи не се поместват в едно поздравление . Но нека да знаете, че Вашите дела и заслуги са в душите и сърцата на българите в Приднестровието, в цялата Бесарабия и най-много  на Вашите единомисленици и съратници в борбата за правата и достоинството на българите, в името на тържеството на българщината. Трябва да бъдете сигурни, че в паметта на бъдещите поколения Вашите заслуги и дела  ще се запазят като един светъл пример на българин, посветил целият си живот на полза на своя народ. А за представата им за първите процеси на нашето национално-културно възраждане и за хората, които станаха на защита на правата, интересите, задачите и достоинството на българите извън България ще послужат Вашите фотогалерии и многохилядните  колекции от Вашият архив.

     Желаем  на Вас и Вашето семейство здраве, щастие, благополучие и всичко най-добро. Честит Рожден ден!

Председател на Българската община в Република Молдова                     Федор Сабий

Комментарии

Поздрави

Искрена признателност и бескрайна благодарност на БОРМ и всичкие сънародници, познати  и приятели за топли думи и пожелания. Надявам са още при живота си да вида повечето българи щасливи и доволни! 

Петър Жеков

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31