ГЕОРГИ Ф. БАРБАРОВ – 60 години!

  Българското национално-културно движение в Република Молдова е в неоплатим дълг пред Георги Ф. Барбаров!  От първият ден и до днес той е член на Управителния Съвет на Българското Дружество «Възраждане». Направо ще признаем, че без неговият принос в качество на Директор на Българският Културен център към Българското Дружество «Възраждане», носящ името «Андрей Германов», нямаше да има още в далечната 1991 г. най-голямата извън България Българска бибилиотека с над 10 хил. тома, нямаше да функционира Първото в Молдова Неделно Българско училище и много, много друго. Името и личността на Георги Барбаров безспорно заемат едно от най-високите места в възраждането, организационно оформление и развитие на българското национално-културно  движение в Република Молдова.  

Като изтъкнат лидер  на българското национално-културно движение  в цялата Бесарабия, той е един от най-големите радетели за създаване на условия за възраждане и развитие на българските национални  културни и духовни ценности и традиции и активен борец за защита на правата, интересите и достоинството на българите  в Република Молдова. Неговите убеждения и принципи, неговата родолюбива натура, неговият бунтовен характер, не позволиха на никого тези негови качества да слугуват в полза на отделни хора, партии или личности, а още по-вече някой да пречупи неговата воля в полза  на своите интереси или да се опитва някой да манипулира с него или с неговото име. Той има една вяра, една светиня, една цел и един смисъл на живота – да бъде полезен на народа си.

     Като известен журналист  Георги Барбаров много години работи завеждаш редакция на националните малцинства и едновременно над 25 години работи редактор на българската программа «РАДИОМЕГДАН», в резултат на което създаде огромна радиотека от стотици  радиопредавания  и аудиозаписи на празници, мероприятия, интервюта и др., както и за десетки  изтъкнати личности, чиито гласове се запазени за бъдещите поколения.

     Като критик Георги Барбаров е известен със своите литературни обзори и рецензии на книгите и творбите  на бесарабски български  поети  Петър Бурлак-Вълканов, Нико Стоянов, Михаил Бъчваров, Татяна Танасова – Тодорова, Владимир Калоянов, Тодор Стоянов, Петър Люленов и други.

     Като писател и поет той е автор на над  20 поетични книги, в това число  и няколко издания с негови афоризми, подбрани с едно общо название «Барбаризми». Той е член на Съюза на писателите  и на Съюза на журналистите на  Молдова. Има звание «Заслужил  деятел» и Медал «Ом Емерит».

     Българската община в Република Молдова и Българското Дружество «Възраждане» в  Република Молдова, член на Управителните Съвети  на които е Георги Барбаров, всичките ръководители на българските организации, асоциирани в Българската община, членовете на Управителния съвет на БОРМ от все сърдце поздравяват Георги Ф. Барбаров с рожденият му ден пожелават на него и неговото семейство здраве, щастие, благополучие, успехи и нови поетически творби. Честит рожден ден!

     Управителния Съвет на Българската община в Република Молдова.

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31