Българите, които живеят в Молдова, са по-българи от нас. С тази констатация, която хем е радостна, хем звучи малко песимистично, се завърнаха самодейките към читалище „Светлина“ в село Сваленик. Жените от групата за автентичен фолклор върнаха визитата на певиците от село Кайраклия в Тараклийска област в Южна Молдова, които пък гостуваха в живописното село в Ивановска община преди месеци.