Объявления

От Научното дружество на българистите в РМ

Уважаеми сънародници !

     В рамките на Научното дружество на българистите (НДБ) в Република Молдова във връзка със 100-годишнината на известния тараклийски летописец Петър Кайряк (1914-2014) ще бъде издаден сборник „Кайряк П. Тараклий и тараклийци. Съст. Н. Червенков и И. Думиника. Кишинев: S.S.B., 2014, 210 стр.” В труда са включени трудове на краеведа, както и материали  за неговата дейност.

Всички желающи за да се осигурят със сборника могат да направят поръчка по тел.: 022 28 10 72; моб.: т. 069653670; mcherven@mail.ru

Управителниятсъвет на НДБ

Литературен конкурс!!!

    Ако ти си един от тези хора, които всяко чувство искат да изразят на едно парче тетрадка, ако на душата ти става по-лесно, когато си го кажеш в рима...

   НЕ избикаляй!  Пращайте ни Вашите произведения на електронна поща!

   електронна поща: lkonkurs15122013@mail.ua В конкурса могат да вземат участие всички желаещи от 18 до 35 години, българи, родом от Украйна или Молдова. 

    Най-хубавите автори ще бъдат поканени в сградата на Консулството на РБългария в гр. Одеса, Български клуб «Читалище» за да бъдат представени пред публика.

   После техните стихове ще бъдат издадени в сборник на младите поети.

 Организаторите на конкурса са Всеукраинска обществена организация «Конгрес на българите в Украйна»,  Български младежки клуб «Актив»,  Български клуб «Читалище».

Курсы болгарского языка

В рамках проекта
 
Министерства Образования Республики Болгария
 
«Роден език и култура зад граница»
 
в болгарской библиотеке «Христо Ботев»
 
набираются группы для изучения болгарского языка:
 

Круглый стол 30.08.2013 в библиотеке "Христо Ботева" в Кишиневе.

 П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

     В рамках празднования национального праздника «Лимба ноастра» под эгидой и полном спонсировании Болгарской общины мун. Кишинэу , 30 августа 2013 г. в 16.00 час.  в Болгарской библиотеке им. Христо Ботева состоится Круглый стол на тему: «Изучение и овладение государственным языком национальными меньшинствами – стратегическая задача национальной безопасности Республики Молдова». Приглашаем ученых-филологов Института культурного наследия АНМ, МГУ, ВАШ,Славянского университета, Педагогического университета им. Иона Крянгэ и всех желающих. 

Правление БОРМ и Администрация библиотеки.

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31